เครื่องสแกนหน้าวัดอุณหภูมิ face recognition temperature measurement face recognition access control

Face Recognition เครื่องสแกนใบหน้า - Po On Systems

Access Control System ระบบควบค มการเข า- ออก Time Attendance เคร องบ นท กเวลางาน Face Recognition เคร องสแกนใบหน า KABA Products Magnetic Products

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ ZKTeco Proface X [TD] …

เครื่องแสกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ ราคาถูก ZKTeco Proface X [TD] รองรับ Face Capacity 30,000 ใบหน้า บันทึกรายการเข้า-ออกได้ 1,000,000 รายการ

กล้องจดจำใบหน้า ตรวจวัดอุณหภูมิ …

กล้องจดจำใบหน้า ตรวจวัดอุณหภูมิ และแจ้งเตือนไม่ใส่หน้ากาก รุ่น ASIT-H658AI ตรวงจับอุณหภูมิความร้อน2. ความแม่นยำ +/- 0.3 องศา

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ ZKTeco Proface X …

เครื่องแสกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ ราคาถูก ZKTeco Proface X [TD] รองรับ Face Capacity 30,000 ใบหน้า บันทึกรายการเข้า-ออกได้ 1,000,000 รายการ

กล้องสแกนหน้าวัดอุณหภูมิ DGATE ACS-FR-HG08

DGATE ร น ACS-FR-HG08 ค ณสมบ ต เคร อง ระบบกล องสแกนหน าว ดอ ณหภ ม FACE RECOGNITION BODY TEMPERATURE DETECTION การสแกนตรวจสอบใบหน าอ ตโนม ต โดยไม ต องม การส มผ ส ตรวจจ บใบหน าบ คคล และตรวจสอบอ

FaceKiosk-H13C+&+H13C[TD] | @attitudecom

Android Multipurpose Facial Recognition Kiosk with Temperature & Mask Detection Module FaceKiosk-H13C, our 13.3-inch touch screen multipurpose facial recognition smart Kiosk with Android system, is designed to provide friendly and interactive user experience by incorporating fingerprint, ticket printing, QR code, and Mifare module in it.

AI-Base Face Recognition and Temperature Detection …

AI-Based Temperature Detection - ค ดกรองไข ค ดกรองโคว ด-19 ก อนเข าอาคาร ว ดไข แม นยำ +/-0.1˚C ค ดกรองรวดเร วในอ ตรา 80 คนต อนาท สามารถตรวจว ดอ ณหภ ม ได ไกลถ ง 4 เมตร

AI-Base Face Recognition and Temperature Detection …

AI-Based Temperature Detection - ค ดกรองไข ค ดกรองโคว ด-19 ก อนเข าอาคาร ว ดไข แม นยำ +/-0.1˚C ค ดกรองรวดเร วในอ ตรา 80 คนต อนาท สามารถตรวจว ดอ ณหภ ม ได ไกลถ ง 4 เมตร

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ Falco FCS-S03T | …

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ ราคาถูก Falco FCS-S03T support wifi 802.11a/b/g/n/ac ใช้สแกนใบหน้าลงเวลาเข้างาน Face Recognition, Face Comparison, Mask Detection

การจดจำใบหน้าสำหรับการวัดอุณหภูมิของร่างกาย

นนำของจ น facial recognition access control ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด face recognition temperature measurement โรงงาน, ผล ตท ม ค ณภาพส ง face recognition temperature measurement ผล ตภ ณฑ

เครื่องสแกนใบหน้าตรวจจับอุณหภูมิ HIP CiF712 - …

เคร องสแกนใบหน าและตรวจจ บอ ณหภ ม (Temperature Measurement Access Control) ร น OET-213H-BTS1 39,000.00 ฿ 34,000.00 ฿ Show more

เครื่องสแกนใบหน้าและตรวจจับอุณหภูมิ …

เคร องสแกนใบหน า ร น OET-213H-BTS1 เป น Access Control ท สามารถตรวจจ บอ ณหภ ม แบบด จ ตอลได โดยไม ต องส มผ ส สามารถตรวจจ บใบหน า และตรวจจ บอ ณหภ ม ได ในเวลาเด ยวก น ม ความแม

เครื่องสแกน ใบหน้า พร้อมโปรแกรม - เครื่องสแกน

เคร องสแกนใบหน า ( Face Scan) บ นท กเวลา พร อมควบค มการเป ด - ป ด ประต เพ อไม ให บ คคลอ นใด ท ไม ได ร บอน ญาตผ านเข า-ออกทางประต น นๆ เช น.

ซื้อมัลติฟังก์ชั่นคุณภาพสูง …

No Contact Body Measurement Access Temperature Control Face Recognition Device US$317.00-US$389.00 / ชิ้น 2.0 ชิ้น (การสั่งซื้อขั้นต่ำ)

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ Falco FCS-S03T | …

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ ราคาถูก Falco FCS-S03T support wifi 802.11a/b/g/n/ac ใช้สแกนใบหน้าลงเวลาเข้างาน Face Recognition, Face Comparison, Mask Detection

กล้องสแกนหน้าวัดอุณหภูมิ DGATE ACS-FR-HG08

DGATE ร น ACS-FR-HG08 ค ณสมบ ต เคร อง ระบบกล องสแกนหน าว ดอ ณหภ ม FACE RECOGNITION BODY TEMPERATURE DETECTION การสแกนตรวจสอบใบหน าอ ตโนม ต โดยไม ต องม การส มผ ส ตรวจจ บใบหน าบ คคล และตรวจสอบอ

เครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ HIKVISION DS …

- Temperature measuring range: 30 C to 45 C (86 F to 113 F), accuracy: 0.1 C, deviation: ± 0.5 C - Recognition distance: 0.3 to 1.8 m - Fast temperature measurement mode - Face mask wearing alert and forced mask wearing alert - Displays temperature

Face Recognition เครื่องสแกนใบหน้า - Po On Systems

Access Control System ระบบควบค มการเข า- ออก Time Attendance เคร องบ นท กเวลางาน Face Recognition เคร องสแกนใบหน า KABA Products Magnetic Products

AI-Base Face Recognition and Temperature Detection …

AI-Based Temperature Detection - ค ดกรองไข ค ดกรองโคว ด-19 ก อนเข าอาคาร ว ดไข แม นยำ +/-0.1˚C ค ดกรองรวดเร วในอ ตรา 80 คนต อนาท สามารถตรวจว ดอ ณหภ ม ได ไกลถ ง 4 เมตร

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ ZKTeco Proface X …

เครื่องแสกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ ราคาถูก ZKTeco Proface X [TD] รองรับ Face Capacity 30,000 ใบหน้า บันทึกรายการเข้า-ออกได้ 1,000,000 รายการ

เครื่องสแกนหน้าวัดอุณหภูมิ Face Recognition …

ซื้อ เครื่องสแกนหน้าวัดอุณหภูมิ Face Recognition Temperature Measurement, Face Recognition Access Control ผ่านระบบออนไลน์ที่ Lazada thailand เรามีส่วนลดและโปรโมชั่นอีกมากมายใน ระบบวงจรปิด

TD-E2128-TM - Hiviewproduct

Face Recognition Access Control Terminal, ระบบสแกนอ ณหภ ม ส งเป ด/ป ดประต ด วยการจดจำใบหน า, เก บข อม ลเข าออก, เต อนไม ใส แมส, เต อนบ คคลอ ณหภ ม ส ง, ม ระบบแจ งเต อนท นท

เครื่องสแกนใบหน้าตรวจจับอุณหภูมิ HIP CiF712 - …

เคร องสแกนใบหน าและตรวจจ บอ ณหภ ม (Temperature Measurement Access Control) ร น OET-213H-BTS1 39,000.00 ฿ 34,000.00 ฿ Show more

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ Falco FCS-S05T | …

ราคาพิเศษ เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ Falco FCS-S05T สามารถสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ และ detect mask จดจำใบหน้า และเชื่อมต่อกับระบบลงเวลาเข้างาน และระบบเปิด

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ Falco FCS-S02T | …

ราคาพ เศษ เคร องสแกนใบหน าว ดอ ณหภ ม Falco FCS-S02T ใช สแกนใบหน าว ดอ ณภ ม ตรวจสอบการสวมหน ากากอนาม ย สแกนใบหน าเพ อลงเวลาเข างาน หร อเป ด ป ด ประต