Scagel

Nowe ceny !

Cena za opakowanie 19g: 44,73 PLN

Cena za opakowanie 50g: 80,38 PLN

Cena za opakowanie Kids: 48,30 PLN

Przy zamówieniu powyżej 80zł wysyłka gratis

Najczęściej zadawane pytania

Zamów terazWięcej informacji na stronie:
www.scagel.net

Regulamin

Regulamin zamówień www.scagel.pl

§1

Formularz zamówień internetowych, dostępny pod adresem www.scagel.pl, prowadzony jest przez „PNN Pharmaceuticals” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto I Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000317602, NIP 972-119-14-20 zwaną w dalszej treści Regulaminu PNN Pharmaceuticals.


§2

Sprzedaż może być realizowana poprzez:
- złożenie zamówienia w formularzu na stronie www.scagel.pl,
- zamówienia pocztą e-mail,
- zamówienia telefoniczne pod numerem 698 33 49 15.

§3

Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i automatyczne przesłanie go do PNN Pharmaceuticals, sformułowanie zamówienia i przesłanie go drogą elektroniczną lub telefoniczne złożenie zamówienia.

§4

Zamówienia zostanie przyjęte pod warunkiem podania numeru telefonu i adresu e-mail do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.

§5

Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.

§6

W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający może zrezygnować z realizacji całego zamówienia lub z brakujących pozycji.

§7

Zamówienia złożone: w dni robocze do godziny 18:00, w sobotę do godziny 15:00, w niedzielę do godziny 15:00 będą wysyłane w terminie do 3 dni roboczych.

§8

Koszty dowozu towaru ponosi nabywca chyba, że koszt zamówionych produktów przekroczy łączną sumę 80 PLN.

§9

Zapłata za zamówiony towar i dowóz dokonywana jest za pomocą przelewu na konto firmy PNN Pharmaceuticals. Nabywca zobowiązany jest sprawdzić otrzymaną paczkę w obecności listonosza/kuriera. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności listonosza/kuriera sporządzić protokół reklamacyjny. Roszczenia z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie będą rozpatrywane po okazaniu protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności listonosza/kuriera.

§10

Ceny produktów znajdujących się w cenniku i na stronach ofert specjalnych są cenami brutto (o ile nie podano inaczej).

§11

Oferta asortymentowa i produktowa jest aktualizowana w każdym dniu roboczym, w związku z czym cenami obowiązującymi są ceny przedstawione na stronie w dniu złożenia zamówienia.

§12

W sprzedaży hurtowej i detalicznej PNN Pharmaceuticals oferowane są wyłącznie produkty, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

§13

Ze względów technologicznych, z uwagi na zmianę sposobu pakowania, objętości itp. wygląd produktów przedstawionych na zdjęciach może różnić się od wyglądu produktów dostępnych w sprzedaży.

§14

Zasady sprzedaży określone w niniejszym regulaminie w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie. Możliwe jest także wycofanie ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie. W przypadku ofert specjalnych i sprzedaży promocyjnej realizacja zamówień następuje do momentu wyczerpania się zapasów lub upływu czasu promocji.

§15

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności serwisu www.pnn.com.pl są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 'O ochronie danych osobowych'. Zgodnie z tą ustawą klienci PNN Pharmaceuticals mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§16

W oparciu o treść art. 558 Kodeksu cywilnego, strony umowy ustalają iż w związku z zakupem produktów przez podmiot nie będący konsumentem, rękojmia za wady sprzedanych produktów jest wyłączona.

§17

Informacje dostępne na stronach internetowych PNN Pharmaceuticals nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamawiający składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie wystawienia faktury.

§18

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§19

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną znajduje się w siedzibie PNN Pharmaceuticals oraz na stronie www.scagel.pl.POLITYKA PRYWATNOŚCI „Scagel.pl”.

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej PNN Pharmaceuticals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Wilczak 18H/16 61-623 Poznań, o numerze NIP: 972-119-14-20, oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe

Scagel.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis scagel.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do scagel.pl przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. scagel.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Cookies (Ciasteczka)

scagel.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do scagel.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

Wiadomości

scagel.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości scagel.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych scagel.pl

Inne formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do scagel.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez scagel.pl nie podlegają „Polityce Prywatności”.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

scagel.pl zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres info@pnn.com.pl

scagel.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności

scagel.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do scagel.pl obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, scagel.pl będzie informować na stronach serwisu.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, scagel.pl prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu info@pnn.com.pl

Do góry